บทความต่อไปนี้ มาจากจีน สถานที่ไม่ใช่สาระสำคัญ … หน่วยของเงินก็ไม่ใช่สาระสำคัญ … ให้เอาหลักคิดมาดัดแปลงดูว่า จะใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันกับชีวิตการงานได้สักแค่ไหน ....