บริการเหมาแท็กซี่

เหมาแท็กซี่พาเที่ยว อยุธยา 2500 บ.

1 ม.ค. 2561

เหมาแท็กซี่พาเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา 8 สถานที่ท่องเที่ยว 10 ชั่วโมง

1. วัดพนัญเชิงวรวิหาร 
2. วัดใหญ่ชัยมงคล 
3. วัดมหาธาตุ 
4. วัดพระศรีสรรเพชร
5. วัดหน้าพระเมรุ
6. วังช้างอยุธยา
7. ตลาดน้ำอโยธยา
8. พุทธอุทยานมหาราช ปู่ทวด 

หมายเหตุ
** รถเล็กได้ไม่เกิน 4 คน
** รถใหญ่ 4-6 คน + 500 บาท