บริการเหมาแท็กซี่

เหมาพาเที่ยวกรุงเทพฯ 2000 บ.

1 ม.ค. 2561
เหมาแท็กซี่พาเที่ยวรอบๆ กรุงเทพหานคร 9 สถานที่ท่องเที่ยว 10 ชั่วโมง  
 
1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
3. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
4. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
5. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
6. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
7. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
8. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
9. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
 
หมายเหตุ
** รถเล็กได้ไม่เกิน 4 คน
** รถใหญ่ 4-6 คน + 500 บาท