บริการเหมาแท็กซี่

รถตู้

14 ธ.ค. 2559
 
VIP Van 8 คนขึ้นไป  คนละ 999
สำหรับ 5-6 ท่าน พร้อมกระเป๋าเดินทางปกติ
สำหรับ 7-9 ท่าน พร้อมกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก