บริการเหมาแท็กซี่

บริการเหมาแท็กซี รับ-ส่งสนามบิน

1 ม.ค. 2561
 
เหมาแท็กซี่รับ-ส่ง สนามบินดอนเมือง เข้าเมือง (Donmuang Airport - go to the Bangkok City)
 
Corolla Altis  500 บาท
Innova, Fortuner  600 บาท
 
ข้างฝั่งธนบุรี เพิ่ม 100 บาท
 
----------------------------------------------------
 
เหมาแท็กซี่ รับ-ส่ง สนามบินสุวรรณภูมิ เข้าเมือง (Suvarnabhumi Airport - go to the Bangkok City)
 
Corolla Altis  500 บาท
Innova, Fortuner  600 บาท
 
ข้างฝั่งธนบุรี เพิ่ม 100 บาท